Tollens in rijksarchief

Rijksarchief » Tollens in rijksarchief

 
3 KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER TOLLENS TE HOOGEZAND/SAPPEMEER

Literatuur

Alzoo rederijkers, 125 jaar KPGRV, Scheemda 1992.

Koninklijk Verenigd", functies en analyse van een vorstelijk predikaat, (zie p. 190), Rijswijk 1991.

"De Kamers van Rhetorica in de Lage Landen", een inventarisatie door L. Vandevelde, Brussel 1994.

 

4 KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER TOLLENS TE HOOGEZAND/SAPPEMEER

INVENTARIS

1 Besluitvorming en algemene correspondentie

1 - 14 Registers van notulen, 1853 - 1997. 12 delen en 2 omslagen
NB. Ontbreken de jaren 1901 - 1913, 1957 - 1967.

1 1853 - 1864 8 1949 - 1954
2 1864 - 1873 9 1954 - 1957
3 1873 - 1885 10 1967 - 1974
4 1885 - 1901 11 1974 - 1980
5 1913 - 1927 12 1980 - 1988 (omslag)
6 1927 - 1938 13 1988 - 1993
7 1938 - 1941, 1945 - 1949 14 1993 - 1997 (omslag)

N.B. Met overzicht van de aktiviteiten in de periode 1942 - 1945 apr 13

15 Stukken betreffende het niet aanmelden van de rederijkerskamer "Tollens" bij de Nederlandse kultuurkamer, 1942. 1 omslag

16 Stukken betreffende de terugvordering van gelden betaald aan de Kultuurkamer en de houding ton opzichte van andere rederijkerskamers, die zich wel hebben aangemeld, 1945,1947. 1 omslag

17 Correspondentie uit de periode 1958 - 1961, 1964. 1 omslag

18 Correspondentie met Nederlandse schrijvers om een lezing te verzorgen, 1982 - 1997. 1 omslag

 

2 Organisatie

19 Stukken betreffende de statuten en reglementering, 1927, 1950, 1989. 1 omslag

20 Stukken betreffende het verlenen en verlengen van het predikaat "koninklijk", 1956, 1988, 1989. 1 omslag

21 Artikelen, gepubliceerd in dagbladen naar aanleiding van het verlenen van de predikaat "koninklijk", 1956. 1 omslag

 

5 KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER TOLLENS TE HOOGEZAND/SAPPEMEER

22 Stukken betreffende verzoeken aan de burgelijke gemeente om ontheffing van het sluitingsuur van de zalen waar de concours en balavonden worden gehouden, 1952. 1 omslag

23 Stukken betreffende het tijdelijk in bruikleengeven van het vaandel aan het Groninger Museum, 1973. 2 stukken

24 Lidmaatschapkaarten, agenda's en ander drukwcrk van de vereniging, 1951 - 1983. 1 omslag

 

3 Ledenadministratie

25 Register van leden, 1954 - 1973. 1 deel

26 Overzichten van leden, oud-leden uit de periode 1854 - 1992. 1 omslag

27 Ledenlijsten geordend per Seizoen, 1853 - 1855, 1922, 1927 - 1995. 1 omslag

28 Lijsten van donateurs, 1937 - 1980 en z.j. en aantekeningen uit periode 1853 - 1855. 1 omslag

29 Stukken betreffende ereleden, 1951 - 1980. 1 omslag

 

4 Activiteiten

30 - 31 Overzichten van het jaarprogamma met vermelding van de rolverdelingen, 1983 - 1998. 2 omslagen

30 1983 - 1991
31 1991 - 1998

32 - 37 Programma's voor feestelijke vergaderingen, 1937 - 1996. 6 omslagen

 
32 1937 - 1950     36 1981 - 1982, 1986 - 1987,
33 1951 - 1960       1989 - 1990
34 1961 - 1970     37 1992 - 1993, 1995 - 1996
35 1971 - 1979        
6 KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER TOLLENS TE HOOGEZAND/SAPPEMEER

38 Programma's van concoursen, in samenwerking van het Provinciaal Groninger Rederij-kersverbond georganiseerd te Hoogezand, 1946 - 1997. 1 omslag

39 Aankondigingen van toneelvoorstellingen verzorgd door rederijkerskamer "Tollens" bij derden, 1949 - 1987. l omslag

40 Stukken betreffende de viering van het 100 jarig bestaan, 1953. 1 omslag

41 Teksten met een historisch overzicht van de vereniging, uitgesproken bij de vieringen in 1963, 1979. 1 omslag

42 Programma van het 75 jarig bestaan van het rederijkersverbond Oldambt en Westerwolde, 1948. 1 stuk

43 Stukken betreffende de rederijkerskamer Oldambt te Noordbroek 1987, 1993. 2 stukken

5 Bibliotheek

44 Stukken betreffende de dichter Hendrik Tollens naar wie de vereniging is genoemd, 1856, 1956 1 omslag

45 Foto van diverse leden, [1923]. 1 stuk N.B. Achterop zijn de namen vermeld.

46 Historisch overzicht van de rederijkerskamer "Tollens" over de periode 1853 -1953, geschreven door G. Schutter, 1953. Manuscripten. 1 omslag

47 Lijst van toneelwerken, gespeeld door de vereniging, 1856 - 1956, z.j., opgemaakt in 1993. 1 stuk

48 53 Artikelen, gepubliceerd in dagbladen, 1937, 1939, 1946 - 1997. 4 omslagen
N.B. Zie ook inv.nr. 21

 

48 1937, 1939, 1946 - 1950   51 1971 - 1980
49 1952 - 1960   52 1981 - 1990
50 1961 - 1970   53 1991 - 1997

54 Getuigschriften verleend door het hoofdbestuur tijdens het concours op 18 en 19 november 1965 in Usquert, 1965. 2 stukken

 

7 KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER TOLLENS TE HOOGEZAND/SAPPEMEER

56 Erediploma verleend door het Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen Nederland, 1994. 1 stuk

6 Aanhangsel

 

57 Schutter, G. Historisch overzicht van het Koninklijk Provinciaal Rederijkers Verbond, (1867 - 1967). Manuscript, z.j. N.B. Zie ook inv.nr. 46.