Recensie dichter bij de muziek festival

Archief » Jaaroverzichten » Jaaroverzicht 2012-2013 » Dichter bij de muziek festival 2013 » Recensie dichter bij de muziek festival

 

HOOGEZAND - In het kader van de Nationale Poëzieweek organiseerde Koninklijke Rederijkerskamer Tollens in samenwerking met Het Kielzog Kunsten­centrum en het dr. Aletta Jacobs College de manifestatie Dichter bij de Muziek in de Koepelkerk in Sappemeer. De bezoekers waren aangenaam verrast door het hoge niveau van de gedichten en de presentaties ervan, evenals door de muzikale begeleiding van Leonore Lub en het orkest Harm's Farm. Er werd luid geapplaudisseerd voor de Tollens-leden Jan Walma, Mieke de Bruijn en Jan Albert Buiskool, die deze avond prachtige gedichten reciteerden. Maar zeker ook voor de vijf AJC-leerlingen die in het kader van hun poëziedossier voor het vak Nederlands gedichten schreven.
Pim Cruiming, Gemma Kliphuis, Jasper Schaank, Demili Swierenga en David Verheijen werden geselecteerd om hun werk in de koepel-kerk voor te dragen en dat deden ze op een zeer aansprekende manier. Na de pauze droeg de dichter Jean Pierre Rawie prachtig voor uit eigen werk. De voortreffelijke combinatie van muziek en dichtkunst - de gedichten werden steeds afgewisseld met live muziek - maakt de manifestatie voor herhaling vatbaar. Met name de combinatie jong en oud. Deze manifestatie georganiseerd door Tollens is een aanzet tot vernieuwing geweest. Men hoopt op nieuwe leden die hun eigen inbreng kunnen leveren voor de toekomst van Tollens. Belangstellenden zijn ook welkom op de open Tollens-avond die op 22 maart zal plaatsvinden. Informatie hierover kan worden verkregen bij de secretaris, Piet Bakker, telefoon 0598-39200