Nieuwjaarsvisite 2013

Archief » Jaaroverzichten » Jaaroverzicht 2012-2013 » Nieuwjaarsvisite 2013

Verslag Tollens Nieuwjaarsvisite 11 januari 2013

Onder het genot van koffie met appeltaart beginnen we de avond als een bijna gewone Tollens vergadering.
Deze Nieuwjaarsbijeenkomst heeft als thema “Dichter bij de muziek” en dient ook als een repetitie voor 1 februari.
Ansje besteedt aandacht aan het boek “Denkend aan de Dapperstraat”uit 1994, gedichten op muziek, met bijvoorbeeld Jenny Arean en Hans Dorresteijn.
Ze leest van Willem Wilmink “Pianospel” en laat van CD het zo bekende “Für Elise” horen.
Mieke houdt een voordracht over muziek en vertelt wat ze op 1 februari wil gaan doen, nl. het gedicht “Een koraal” van Rutger Kopland. Het belangrijkste woord is 'leichtigkeit'. Een koraal is een meestal meerstemmig, religieus zangstuk uit de tijd van Bach.
Jan Albert heeft een gedicht gevonden van Ayatollah Musa, dat hij in de Koepelkerk wil voordragen, gevolgd door het zeer bijpassende Anitra's dans van Edvard Grieg.
Emmy leest uit de bundel “Wat water achterliet” van Rutger Kopland het gedicht “De stem van een cello”.

Henk vertelt over de aanleiding van het hele gebeuren in de Koepelkerk en leest een stukje proza 'De aria' uit “Contrapunt” Van Anna Enquist.
Daar sluit Mieke naadloos en ontroerend op aan met een door haar op de piano gespeeld Aria uit de “Goldbergvariaties”.
Loet Buiskool spreekt over de genoegens van pruimtabak, toen dat nog mocht en leest een uit het Latijn vertaald gedicht voor van Gasparus Barlaeus: “De rook tabak spreekt”, uit de late Middeleeuwen. Ze heeft het gevonden in “500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben”.