De 'Factor'

Activiteiten » De 'Factor'

Lieve leden en donateurs van “Tollens”,


In het rederijkersjargon van heel heel lang geleden was “de Factor” de secretaris . Van deze Factor of Hoofddichter hing de roem van de kamer af. Hij diende in de kunsten de beste te zijn, de uitblinker van de kamer. In die tijd was het namelijk gebruikelijk dat de kamers hun eigen literatuur schiepen. Aan dit gebruik kwam in de negentiende eeuw een einde en toen verdween ook deze functie van hoofddichter.

Onze eigen Factor heeft een andere functie, die van trait d’union, en houdt ons tevens aan het begin van het nieuwe seizoen een spiegel voor: wat waren ook weer de activiteiten in het afgelopen jaar? En wie zijn er lid, wie donateur?
Voor deze, onze, Factor is nog steeds de secretaris een cruciaal persoon. Hij / zij immers houdt consciëntieus bij wat er allemaal gebeurt, bewaart alles in een keurig archief en smeedt het uiteindelijk tot een smakelijk geheel. Deze papieren Factor kost papier, moeite, geld. Maar het is een getrouw verslag van wat Tollens nog steeds is.Verder is het een nuttige steun voor als we iets willen weten: een adres of telefoonnummer, en vooral: de data en plaats van de vergaderingen plus wie daar geacht worden actief te zijn. (Ideetje: schrijf al die data op en houd ze vrij zodat we nooit meer met lege stoelen, onopgedronken koffie en onvervulde beurten zitten !)

Behalve de “artistieke” verantwoording” levert de Factor ook een financiële pagina. Kijkt u daar eigenlijk wel naar? Wilt u wel weten wat er gebeurt van uw contributie of donatie en of Tollens nog niet failliet gaat?
Al met al was het wederom een genoegen om de Factor te maken. Hij vormt niet alleen een belangrijk punt in onze begroting maar blijft, naast een stuk geschiedschrijving, toch nog steeds een Bindende Factor!
We hopen dat u er  veel plezier aan beleeft.