congres Rhetorica: Haarlem

Archief » Jaaroverzichten » Jaaroverzicht 2012-2013 » congres Rhetorica: Haarlem

 

26e Internationaal congres van Kamers van Rhetorica


Van 24 tot en met 26 mei had dit jaar het internationaal congres van Kamers van Rhetorica
plaats in Haarlem, volgens het oude beproefde recept met telkens een paar nieuwe variaties,
dat ik al eerder hier wel heb beschreven, maar tegelijk was er iets heel moderns: het thema
was:

Digit@@l van minstreel tot twitter poëet
en dat twitteren werd volop beproefd, een heuse twitterbokaal werd uitgeloofd en gewonnen
door Paul van der Meersch uit Gent, de vader van de hoofdredacteur van de NRC. Vooraf aan
het congres kon ieder een twitter gedicht inzenden van maximaal 140 tekens. En iedereen kon
de inzendingen volgen op de site van het rederijkersverbond www.rederijkers.org en op de
site van ‘trou moet blycken’ www.troumoetblycken.nl een spannend gebeuren, dat ons
dwong ons te begeven in de moderne media-draaikolk. De produkten zijn op bovengenoemde
websites maar ook op die van ons eigen www.kpgrv.nl nog te zien.
Verder was en een toneelwedstrijd met hetzelfde thema dat door de nieuwe kamer ‘Het
Turfschip van Adriaan van Bergen’ uit Breda , voorheen ‘Vreugdendal’ werd gewonnen. Met
opmerkingen als mijn telefoon, mijn profiel dat ben ik. Wat bent u ? Maar ook Moysches
Bosch met Draaikonten van Maria Goos over een wedstrijddansers echtpaar op leeftijd en de
kamer ‘de Gesellen van de Palmrijze’ uit Mechelen deden mee met interessante stukken.
Haarlem zelf deed hors concours een opvoering van ‘Duivels vermaak’ een zelf geschreven
stuk, met bijna 20 spelers. ‘s Avonds was er een diner en een feest op de toneelvloer achter
de gordijnen voor meer dan 200 mensen.
De lezing op zondagochtend ging over invloed van de nieuwe media op de taal, met als
conclusie dat je dat toch niet kon sturen en dat taal zich natuurlijk en vanzelf ontwikkelde.
Een maaltijd en borrel met onthulling van een nieuw beeld van de heilige Catharina in de tuin
van het gebouw van Trou moet Blycken ,sloot het zeer geslaagde congres af.
Het volgende congres zal zijn bij de kamer ‘de Waag’ te Liedekerke tussen Brussel en Aalst
in België in begin juni 2014.
Jan Albert