50 jaar H-S

Archief » 50 jaar H-S

 

Tollens openlucht toneel

ter gelegenheid van 50 jaar Hoogezand -Sappemeer


Uit de plaatselijke pers:

 

burgemeester Van der Linde verhuist

 

50 jaar Hoogezand-Sappemeer
Een van de hoogtepunten van het Jubileum was wel de verhuizing van het gemeentehuis en het burgemeestersechtpaar
Nadat door de rederijkerskamers Tollens en Violeria op de grens van Hoogezand en Sappemeer bij de Kees de Haanstraat de laatst gehouden raadsvergaderingen van 1949 waren nagespeeld, waarin werd besloten tot samenvoeging van beide gemeenten, werd een document voorgelezen, dat kort geleden pas weer het daglicht zag.
De historische vereniging beschouwde het document als echt en gaf toestemming de inhoud bekend te maken.
In het document dat werd ondertekend door de toenmalige burgervaders Stronckhorst van Sappemeer en de Wit van Hoogezand werd (na 50 jaar) geopenbaard dat het gemeentehuis gehuisvest zou worden in Sappemeer.
Hiervoor zou nu het Edon gebouw ( het voormalige Aletta Jacobs Lyceum) ingericht worden.
Op een boerenkar werden een bureau en stoelen naar het markante gebouw gereden. Ook het burgemeesters echtpaar Van der Linde , vertolkt door het echtpaar Bodewes bleef niet buiten schot. In het document werd verordonneerd, dat het echtpaar naar Hoogezand moest verhuizen
De burgemeester en echtgenoten werden per koets overgebracht naar het verzorgings tehuis Voor Anker waar zij tijdelijk onderdak en verzorging zouden krijgen.
Tot slot werd aangekondigd dat de gemeente de naam Sappemeer - Hoogezand zou dragen.

De publieks dag was al in de ochtend mist begonnen met een gekostumeerde voetbal wedstrijd tussen de leden van de toneel vereniging Foxhol en de carnavals vereniging de Ballentrappers. Nog voor het moment dat zes parachutisten afsprongen boven Sappemeer was de mist opgetrokken en scheen het zonnetje volop, zodat veel publiek de openlucht toneel voorstelling bijwoonde.